Engelse uitgaven

Who Are We?

“Anastasia is a warrior for the forces of light.
Her significance and greatness are something
that will be appreciated by future generations”

Het boek beschrijft de geslaagde zoektocht van auteur Vladimir Megre naar levensechte ‘bewijzen’ van Anastasia’s visie op wereld en mens, zoals verhaald in de vorige delen. De steeds verdergaande teloorgang van het milieu en de aardse biotoop vragen drastische en spoedige oplossingen.
Opnieuw worden tal van praktische en haalbare stappen belicht om Anastasia’s droom en visie concreet te maken. Met prachtige en realistische voorbeelden die een nieuwe manier schetsen van omgaan met de Aarde en met elkaar.
En telkens ook wordt de onmisbare rol belicht die kinderen nu en in de toekomst zullen spelen, niet enkel om ons te wijzen op de precaire mondiale toestand, maar vooral ook om het voortouw te nemen in de omwenteling naar een vreedzame, harmonieuze samenleving.
Naar het einde van het boek is er ook een nieuwe ontmoeting met Anastasia die een ontmoedigde Vladimir terug op het juiste spoor brengt.

Deel 5 in de Anastasia reeks, eerste Engelstalige druk, Uitgeverij Ringing Cedars Press,
Uitgeverij Schildpadboeken

Fragmenten

Impressies uit boek 5

“ Vladimir, this programmer is right within you – it is your desires”
“ How so?”
“ Only Man’s desires and aspirations can launch any kind of programme of action. This is the law of the Creator.
Nobody, none of the energies of the Universe, can ever break that law. Because Man is the master of all the energies of the Universe! Man!”

"Those ones who will manage to comprehend their predomination and the essence of eternity are going to live happily, reincarnating infinitely,
since they are going to materialize their happy infinity by their own thoughts."


The Book Of Kin

Vladimir brengt een nieuw bezoek aan Anastasia’s woonplaats in het Siberische woud. De opmerkelijke gesprekken met zijn opgroeiende zoon nopen Vladimir om zijn visie op opvoeding, onderwijs, wetenschap, geschiedenis, familie en natuur bij te stellen.
De diepzinnige parabels, de onthullende dialogen en de schitterende verhalen die Anastasia vertelt, laten auteur en lezer de ware geschiedenis van de mensheid ontdekken. Een verborgen geschiedenis en kennis die gedurende duizenden jaren misvormd en geheim werd gehouden.
Deze informatie werpt een verhelderend licht op de oorzaken van oorlogen en de onderdrukking en het geweld in onze tijd. Tevens gidst en begeleidt het ons bij het bewaren en doorgeven van de wijsheid en universele waarheid die onze voorouders kenden en leefden.

Deel 6 in de Anastasia reeks, eerste Engelstalige druk, Uitgeverij Ringing Cedars Press,
Uitgeverij Schildpadboeken

Fragmenten

"Just little time will pass and millions of fathers and mothers all over the Earth will start creating their Family books, writing them by their own hand, filling in the pages.
There will be millions of them - patrimonial books. And each of them is going to comprise the truth coming from the heart for their children. There will be no way for deception."


The Energy Of Life

"Take back your Motherland !"

Opnieuw wordt de ongelofelijke kracht van de menselijke gedachte bevestigd en haar rechtstreekse invloed op onze levens en de toekomst van de planeet duidelijk.
Hoe wij deze gedachtekracht bewust en creatief kunnen gebruiken en versterken, wordt op praktische en begrijpelijke manier uitgelegd.
Ook nog meer verhelderende passages over de vergeten geschiedenis van de mensheid waarin onderwerpen als religie, raciale- en godsdienstconflicten en de ideale voeding aan bod komen.
Een nieuwe denkwijze ontstaat en toont ons een weg uit de impasse waar de wereld zich in bevindt.
Een levensstijl in echte harmonie met de natuur herbegint, die onvermijdelijk naar geluk leidt en een oplossing biedt voor persoonlijke en maatschappelijke problemen.

Deel 7 in de Anastasia reeks, eerste Engelstalige druk, Uitgeverij Ringing Cedars Press,
Uitgeverij Schildpadboeken

Fragmenten

Impressies uit boek 7

"...a man possesses an energy distinctive to a man alone, it is called "the energy of thoughts".
And if a man will realize the greatness of the power he possesses and learn to use it in full measure he will become the lord of the entire Universe."


The New Civilisation

De nieuwe beschaving, het achtste boek uit de serie, beschrijft een nieuw bezoek van Vladimir aan Anastasia en hun zoon en brengt nieuwe inzichten hoe we op een praktische manier kunnen samenwerken met de natuur. Steeds duidelijker en gedetailleerder toont Anastasia dat haar unieke levensstijl ook toegepast kan worden op onze levens en in onze wereld.
Gezien de visie en denkbeelden uit de vorige boeken, zowel in Rusland als wereldwijd, nu langzamerhand werkelijkheid worden en voor grote veranderingen zorgen, kan men gerust stellen dat een nieuwe beschaving geboren wordt.
Het boek schildert ook een levendig beeld van de stralende toekomst die Amerika tegemoet gaat. Het conflict tussen rijk en arm, macht en hulpeloosheid, de stad en het platteland zal naar een volgend stadium transcenderen en grote individuele en maatschappelijke verschuivingen en transformaties teweegbrengen.

Deel 8 in de Anastasia reeks, eerste Engelstalige druk, Uitgeverij Ringing Cedars Press,
Uitgeverij Schildpadboeken

Fragmenten

Vertaling van hoofdstuk 11
Vertaling van hoofdstuk 13


Rites Of Love

Liefdesrituelen (deel 2 van boek 8, maar afzonderlijk uitgegeven) gaat een diepe confrontatie aan met onze algemeen aanvaarde houdingen en overtuigingen rond seksualiteit, familie, geboorte en opvoeding.
Het hoge spirituele inzicht van onze voorouders was merkbaar in de betekenis en aandacht die zij hechten aan conceptie, zwangerschap, thuisbevalling en het grootbrengen van jongeren in een atmosfeer van liefde.
In krachtige poëtische passages beschrijft Vladimir Megre deze oude manier van leven die geworteld was in geweldloosheid en liefde en die ook heden ten dage nog perfect toepasbaar is.
Middels het levensverhaal van één familie, schildert hij die schitterende wereld van de oude Vedische beschaving in Rusland, het drama van hun ondergang en de wedergeboorte duizenden jaren later---in onze tijd.

Deel 9 in de Anastasia reeks, eerste Engelstalige druk, Uitgeverij Ringing Cedars Press,
Uitgeverij Schildpadboeken

Boeken Overzicht

Rivendell Village